Thưởng thức video phát hành mới nhất của chúng tôi, video giới thiệu những cải tiến gần đây nhất của OpenShot. Kéo xuống để xem các bản phát hành cũ hơn và xem lại các mốc quan trọng của dự án! Hoặc xem ảnh chụp màn hình và hướng dẫn sử dụng mới nhất của chúng tôi.

Video