OpenShot Video Editor đã giành được các giải thưởng dưới đây! Chúng tôi rất tự hào về từng giải thưởng, nhưng chặng đường của chúng tôi sẽ mãi còn tiếp tục! Chúng tôi mong muốn tiếp tục cải thiện OpenShot với mỗi lần phát hành.