Tìm hiểu thêm về cách OpenShot Video Editor hoạt động trong hướng dẫn sử dụng chính thức ở bên dưới! Nó sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo dự án video đầu tiên của mình! Bạn cũng có thể bật hướng dẫn sử dụng trong một cửa sổ mới. Bật Hướng dẫn Sử dụng PDF